ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом фізичної особи-підприємця
Власнюк Н.А. № 01/22
від 01 червня 2022 року

ДОГОВІР
Публічної оферти
щодо проведення онлайн навчання по нутриціології

Цей Договір публічної оферти щодо проведення онлайн навчання по нутриціології встановлює умови та порядок надання інформаційних послуг, проведення онлайн навчання на платформі, що знаходиться в мережі інтернет за адресою ¬¬¬¬ https://dietolog.vlasnyuk.com/uk/contract-oferta-school/ (далі – «Платформа»), та є публічною офертою Фізичної особи-підприємця у особі Власнюк Наталії Анатоліївни, (надалі «Виконавець», реєстраційний номер платника податків – 10000001787101) для невизначеного кола осіб у розумінні ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір щодо проведення онлайн навчання по нутриціології (надалі за текстом – «Договір») на нижчевикладених умовах:
1. Загальні положення
1.1. Відносини між Відвідувачами платформи та Виконавцем базуються на основі договору публічної оферти.
1.2. Договір Публічної оферти є публічним Договором, що регулюється ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.
1.3. Умови публічного договору є однаковими для всіх.
1.4. Придбавши інформаційну послугу онлайн навчання по нутриціології (надалі- Послуга) Виконавця Ви акцептуєте умови цього Договору, та підтверджує, що ознайомлені з ним та погоджуєтесь з його умовами.
1.5. У Договорі вживаються терміни в такому значенні:
a. Платформа – офіційна веб-сторінка Виконавця, що знаходиться в мережі інтернет за адресою – https://dietolog.vlasnyuk.com/uk/service-uk/ на якій Виконавець розміщує інформацію про послуги, їх вартість, а також спосіб отримання. Скориставшись конкретною пропозицією Відвідувач платформи акцептує умови цього Договору.
b. Відвідувач платформи – будь-яка фізична особа, що купує послугу Виконавця, оплачує за послугу на банківський Рахунок Виконавця, таким чином висловивши намір акцептувати цей Договір.
c. Послуга – групові консультації нутриціолога щодо здорового способу життя (харчування, раціон, сон, фізичні навантаження, вода тощо), онлайн навчання з нутриціології (на базі платформи Teachable).
d. Замовлення – оформлений запит Відвідувача платформи на придбання Послуги.
e. Акцептування Договору – під акцептом цього Договору розуміється оплата Послуги Виконавця згідно інформації розміщеної на Платформі.
2. Предмет договору
2.1. Даний договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони та Відвідувачем платформи з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього.
2.2. За цим Договором Виконавець зобов’язується продати Відвідувачеві платформи Послугу, а Відвідувач платформи зобов’язується прийняти Послугу й оплатити за неї в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.
2.3. Торгівля Послугою Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін.
3. Порядок надання послуги та отримання винагороди Виконавцем
3.1. Відвідувач платформи обирає послугу Виконавця, що опублікована на Платформі та приймає умови у відповідному опублікованому оголошенні чи публікації на Платформі, або пропозиції Виконавця, а також в цьому Договорі.
3.4. Послуги онлайн навчання з нутриціології.
• До початку проходження онлайн навчання Відвідувач платформи надає Виконавцю дані, необхідні для створення Облікового запису.
• Відвідувач платформи бере на себе зобов’язання не розкривати інформацію про Обліковий запис жодній третій особі та несе одноосібну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки Облікового запису, а також за всі дії, що відбуваються з Обліковим записом або через нього, і погоджується негайно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки Облікового запису. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у зв’язку з несанкціонованим використанням Облікового запису Відвідувачем платформи.
• Доступ до онлайн навчання Відвідувачу платформи надається тільки після 100% оплати вартості послуги.
• Виконавець надає Відвідувачу платформи всю необхідну інформацію про навчання, дні проведення навчання, про платформу Геткурс та інше.
• Термін онлайн навчання з нутриціології становить – 7 (сім) тижнів.
• Після завершення навчання Відвідувач платформи отримує внутрішній електронний сертифікат.
3.6. Оплата за Послуги, передбачені у п. п. С п. 1.5. здійснюється наступним чином:
3.6.1. Оплата через Платформу у розмірі 100% від вартості Послуги. Оплата здійснюється через платіжну систему Wayforpay, Liqpay.
3.6.2. Оплата через Платформу частинами від вартості Послуги. Оплата здійснюється через платіжну систему Wayforpay, Liqpay.
3.7. Оплата послуг за цим Договором проводиться в безготівковому порядку. При цьому моментом оплати є момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
4. Права та обов’язки сторін
4.1. Виконавець зобов’язується:
a) надати Відвідувачеві платформи Послугу, передбачену цим Договором;
b) забезпечити Відвідувача платформи повною інформацію про Послугу, її зміст, а також надати дані про Виконавця для пред’явлення скарг або вимог;
c) ознайомити із умовами цього Договору та отримати дозвіл на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку).
4.2. Виконавець має право:
a) вносити зміни до Договору в односторонньому порядку;
b) вносити зміни щодо інформації та переліку Послуг на власний розсуд в односторонньому порядку.
c) в односторонньому порядку змінювати ціни на надані Послуги, інформація про які розміщується на сайті Виконавця в мережі Інтернет.
4.3. Відвідувач платформи зобов’язується:
a) дотримуватись всіх умов та вимог цього Договору;
b) ознайомитись з інформацією про Послуги Виконавця;
c) прийняти Послугу Виконавця;
d) оплатити за Послугу Виконавця.
e) заповнити анкету на сайті Виконавця та надати всю необхідну достовірну інформацію Виконавцю в зазначені терміни.
f) самостійно ознайомитися з електронним документом і поставити питання;
g) спілкуватися з Виконавцем коректно та по електронній пошті.
h) розуміти, що Індивідуальний Раціон носить інформаційний характер.
4.4. Відвідувач платформи має право:
a) вимагати від Виконавця виконання умов та положень цього Договору;
b) замовляти Послугу у Виконавця;
c) отримати повну інформацію щодо Послуг Виконавця, їхню ціну та іншу інформацію.
d) приймати рішення щодо необхідності здійснення тих чи інших дій, рекомендованих Виконавцем у рамках виконання цього Договору.

5. Відповідальність сторін та вирішення спорів
5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань за умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України та цим Договором.
5.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України.
5.3. Відвідувач платформи та Виконавець погоджуються вирішувати спірні ситуації шляхом переговорів та досягненням консенсусу.
5.4. У випадку настання спірних ситуацій, Відвідувач платформи надсилає скарги, претензії та/або вимоги на офіційну електронну скриньку Виконавця за адресою: help@vlasnyuk.com.
5.5. Виконавець надає відповідь на скарги, претензії та/або вимоги, надіслані на офіційну електронну скриньку, передбачену у п. 5.4. цього Договору у строк, що становить 10 (десять) робочих днів.
5.6. У випадку неможливості досягнути консенсусу протягом 30 календарних днів Відвідувач платформи має право звернутися із скаргою до будь-якого державного органу, до компетенції якого входить розгляд таких скарг.
5.7. У випадку неможливості вирішення спору згідно п. п. 5.3, 5.4, 5.6 цього Договору, Відвідувач платформи має право звернутись виключно до суду за місцем знаходження Виконавця.
5.8. В силу специфіки Послуг, що надаються за цим Договором Виконавець не гарантує конкретних результатів після надання Послуг Відвідувачу платформи.
5.9. В силу специфіки Послуг, що надаються за цим Договором Виконавець не несе відповідальність за результат Відвідувача платформи після надання Послуг, передбачених цим Договором.
5.10. Виконавець не несе відповідальності, як перед Відвідувачем платформи, так і перед третіми особами, за якість і наслідки наданих Послуг Відвідувачу платформи і не повертає внесеної оплати за Послугу.
5.11. Виконавець не несе відповідальності за дії і/або бездіяльність, життя та здоров’я особи, що навчається, Відвідувача платформи та інших осіб.
5.12. Виконавець не несе відповідальності за збереження та цілісність майна особи, що навчається, і Відвідувача платформи.
5.13. Виконавець не несе відповідальності за дії банків, електронних платіжних систем, що забезпечують оплату та повернення грошових коштів при виконанні цього Договору.
5.14. Відвідувач платформи має право вимагати від Виконавця повернення сплачених грошових коштів без пояснення причин протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту початку надання послуг, але до моменту надання результатів лабораторних досліджень.
5.15. При цьому поверненню підлягає грошова сума в розмірі вартості послуг Виконавця за вирахуванням суми в розмірі вартості послуг банку за надання грошових коштів (та інших зборів, комісій і т.п.), але не менше 20% від вартості послуг Виконавця.
5.16. Виконавець не гарантує та не несе відповідальності за будь-які результати надання послуг, у т.ч. у вигляді результатів аналізів, покращення стану здоров’я, вилікування якихось хворобливих станів тощо, оскільки Сторони розуміють, підтверджують та усвідомлюють, що кожна людина особисто несе відповідальність за стан свого здоров’я і зобов’язана самостійно та із залученням відповідних кваліфікованих лікарів зважувати, аналізувати і приймати рішення щодо доречності, необхідності та безпечності будь-яких порад, рекомендацій, висновків.
6. Строк дії договору та порядок його розірвання
6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Відвідувачем платформи та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.
6.2. Даний Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках передбачених умовами Договору.
7. Форс – мажорні обставини
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.
7.2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше чотирьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.
8. Інші умови
8.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.
8.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Відвідувача платформи. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Відвідувач платформи вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Платформі.
8.3. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.
8.4. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі чи Платформі.
8.5. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення , щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.
8.6. Виконавець підтверджує, що вся отримана інформація про Відвідувача платформи є конфіденційною інформацією та не буде оголошена третім особам.
8.7. Виконавець підтверджує, що програма здорового харчування розробляється індивідуально для кожного Відвідувача платформи та не передається третім особам.
8.8. Відвідувач платформи дає згоду на обробку, зберігання Виконавцем персональних даних Відвідувача платформи за правилами Політики конфіденційності персональної інформації.
8.9. Інформація, передана та/або надсилається Відвідувачу платформи в рамках наданих Виконавцем Послуг, призначена тільки Відвідувачу платформи, носить конфіденційний характер і захищена положеннями чинного законодавства про авторське право і не може копіюватися, передаватися третім особам, тиражуватися, поширюватися, пересилатися, публікуватися в електронній, «паперовій» чи іншій формі без додаткових угод або офіційної письмової згоди Виконавця.
8.10. Відвідувач платформи не має права вносити зміни, публікувати, передавати третім особам свої Логін і пароль для доступу до курсів, продавати, поступатися правом вимог до Виконавця, створювати похідні та аналогічні товари, поширювати, передавати третім особам або іншим чином використовувати частково чи повністю матеріали та зміст сайту Виконавця.
8.11.Електронний документообіг за адресами електронної пошти, зазначеної Виконавцем у цьому Договорі та зазначеному Відвідувачем платформи в заявці прирівнюється Сторонами до документообігу на паперових носіях, у тому числі при направленні претензій і (або) відповідей на претензії.
8.12. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.